home
           
Wat is Stel je voor
- Aanleiding
- Achtergrond en perspectief
- Wat we willen
- Resultaten
- Wat we vragen
- Kijk, de leskisten
 

> Stel je voor > Wat is Stel je voor > Achtergrond en perspectief

 Achtergrond en perspectief
Achtergrond:
De afgelopen 1,5 jaar is de Marnix Academie vanuit diverse scholen en verbanden in de regio benaderd met vragen over hoe om te gaan met identiteit, ook in het perspectief van toenemende multi-culturaliteit van klassen in het basisonderwijs en de positie van leerkrachten daarin. Vastgesteld is dat leerkrachten een schroom hebben om met dit thema aan de slag te gaan. Er blijkt een brede behoefte aan handreikingen in de vorm van instrumenten, competenties en partnerships.

Perspectief:
Het hierboven beschreven concept van identiteitsontwikkeling sluit mooi aan bij de herziene kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige vorming. Daarbij zijn de vijftien kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriŽntatie vervangen door drie globale kerndoelen:
  • de leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren;
  • de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren;
  • de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.