home
           
Onderwijsmateriaal
- Overzicht
- In je element
- Een koffer vol verhalen
- Droomland
- Zintuigen
- Logboek zintuigen
- Schimmige beroepen
- Mijn kamer. jouw kamer
 

> Stel je voor > Onderwijsmateriaal > Overzicht

 Overzicht
 
U kunt alle onderwijsmaterialen die het project oplevert gratis downloaden.

Het project Stel je voor... heeft de multiculturele identiteit in het basisonderwijs als uitgangspunt. Binnen dit project zijn twee grote thema's uitgewerkt, die materiaal bieden voor de identiteitsontwikkeling van alle leerlingen in de basisschool.

Het eerste thema In je element volgt daarbij de lijn van de oerelementen aarde, water, lucht en vuur. In de optiek van de oerverhalen zijn dat de elementen waaruit alles is opgebouwd. Er zijn in drie afzonderlijke delen lessenseries ontwikkeld voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.

Het tweede thema Mijn verhaal, jouw verhaal omvat lessenseries die ontwikkeld zijn rond identiteit als (levens)verhaal. Mijn verhaal, jouw verhaal kun je uiteen laten vallen in drie kleinere onderdelen: ik en mezelf, ik en de ander en ik en de wereld. Die verschillende invalshoeken komen in de lessenseries terug.
Bij sommige lessenseries is materiaal gemaakt voor alle bouwen. Andere lessenseries beperken zich tot een bouw. Zo zijn de volgende boekjes ontstaan:

  1. Een koffer vol verhalen met lessen voor de onder- midden- en bovenbouw.
  2. Zintuigen met lessen voor de onder- midden- en bovenbouw.
  3. Mijn kamer, jouw kamer met lessen voor de midden- en bovenbouw.
  4. Droomland met lessen voor de bovenbouw.
  5. Schimmige beroepen met lessen voor de bovenbouw.