home
           
Opbrengsten
- Uitnodiging
- Reflecties op het thema: Stel
   je voor
 

> Stel je voor > Opbrengsten > Reflecties op het thema: Stel je voor

 Reflecties op het thema: Stel je voor
Tijdens de ontwikkeling van het project hebben wij blijvend nagedacht en stilgestaan bij wat we deden. In dit boekje staan teksten die de neerslag zijn van deze reflecties. reflecties bij het project