home
           
Wat is Stel je voor
- Aanleiding
- Achtergrond en perspectief
- Wat we willen
- Resultaten
- Wat we vragen
- Kijk, de leskisten
 

> Stel je voor > Wat is Stel je voor > Resulaten

 Resultaten
Welke resultaten willen we halen:
  • een levendige dialoog op gang brengen tussen professionals over verschillende mogelijkheden, ervaringen, ‘best practices' m.b.t. multiculturele identiteitbeleving in het basisonderwijs;
  • ontwikkelen van een reeks van meer dan 10 nieuwe kunstzinnige methoden/werkvormen/methodieken m.b.t. multiculturele identiteitsbeleving en -uitwisseling
  • onderbrengen van identiteitsbeleving binnen de minor ‘Levenskunst' van de Marnix Academie t.b.v. de leerkrachten van de toekomst;
  • leerkrachten en kunstenaars uitrusten met vaardigheden en instrumenten om aan dit proces leiding en inhoud te geven;
  • een project-portal bouwen binnen de Digitale Opleidingsschool, incl. weblog, projectmateriaal etc;
  • een werkprogramma voor de jaren 2007-2010.