home
           
Wat is Stel je voor
- Aanleiding
- Achtergrond en perspectief
- Wat we willen
- Resultaten
- Wat we vragen
- Kijk, de leskisten
 

> Stel je voor > Wat is Stel je voor > Aanleiding

 Aanleiding

"De mens is niet alleen product van zijn cultuur, hij/zij is er ook de maker van"

Resonans ( het kennis- en expertisecentrum voor identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs) en het Utrechts Centrum voor de Kunsten zijn najaar 2006 met een heel leuk project gestart.

De titel van het project is: Stel je voor...(De kunst van het beleven en ontmoeten: multiculturele identiteit in het basisonderwijs

Aanleiding voor het project:
Ooit was identiteit vanzelfsprekend. Je werd geboren in een gezin, waar normen en waarden, rituelen en symbolen er gewoon waren, en als je groot was zocht je een partner uit dezelfde culturele omgeving en je gaf het hele cultuurverhaal min of meer door aan de volgende generatie. Dat is al lang niet meer zo. Nederland is een multi-etnische samenleving waar normen en waarden niet vanzelfsprekend zijn en je moet je identiteit zelf vorm geven. En dat is niet zo eenvoudig.

Kinderen uit diverse culturen en tradities ontmoeten elkaar in de leeromgeving van de klas. Daarom is de klas een ideale plek om vorm te geven aan de identiteitsontwikkeling van iedereen. Ieder kind krijgt in de ontmoeting met andere kinderen zicht op wie hij/zij zelf is en je kunt leren omgaan met anderen zonder het gevoel van eigen waarde en trots op eigen identiteit te verliezen. Zo bereid je kinderen voor op een pluriforme samenleving. Dat is makkelijk gezegd, maar hoe geef je dat vorm.

Wij denken, dat kunstzinnige vorming een belangrijke rol kan spelen bij identiteitsontwikkeling van kinderen. Dat kan zijn: fotograferen met elkaar, een schilderij maken, verhalen vertellen,een voorstelling maken..... vul maar aan.

Het komend jaar willen we daarom kunstenaars, leraren basisonderwijs en pabo-docenten en studenten bij elkaar brengen en ze faciliteiten geven om mooi en nieuw onderwijsmateriaal te ontwikkelen en uit te proberen.