home
           
Wat is Stel je voor
- Aanleiding
- Achtergrond en perspectief
- Wat we willen
- Resultaten
- Wat we vragen
- Kijk, de leskisten
 

> Stel je voor > Wat is Stel je voor > Wat we willen

 Wat we willen
Wat we willen:
  • kennis en ervaring van de leerkrachten en kunstenaars in Utrecht e.o. inzetten bij het ontwikkelen en beproeven van zinvolle nieuwe instrumenten en combinaties van vaardigheden/competenties waarmee zij een brug kunnen slaan naar de culturele ‘kern' van de kinderen en hun ouders;
  • daarmee hun professionaliteit m.b.t. het bouwen aan begrip en respect voor multiculturele verschillen tussen leerlingen in het basisonderwijs versterken;
  • een nieuw bestendig en inspirerend regionaal netwerk van leerkrachten, studenten, docenten en kunstenaars opbouwen, waarin snel combinaties kunnen worden gemaakt op schoolniveau, bestaande initiatieven kunnen worden versterkt en nieuwe initiatieven kunnen worden opgepakt.